Navigácia

Profil školy História školy Špecifické zameranie

Profil školy

V súčasnom období je šport výrazným spoločenským fenoménom, či už pre dospelú populáciu, ale predovšetkým pre deti a mládež. Nejde iba o zmysluplné využitie voľného času, ale predovšetkým ide o zdravý vývoj mladej generácie, psychické oduševnenie a v neposlednom rade o budúcnosť úspešnej reprezentácie Slovenska vo svete štátnou športovou reprezentáciou. Príklady našich úspešných športovcov / hokejisti, Kaliská, bratia Hochschornerovci, Moravcová a ďalší / výrazným spôsobom motivujú súčasnú generáciu mládeže práve v tejto oblasti. 

Najvhodnejšou inštitúciou pre ďalší rozvoj pohybovo nadanej mládeže je štátne ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, kde je vhodne skĺbený výchovno-vzdelávací a tréningový proces. Žiaci takéhoto typu školy v priebehu dňa absolvujú vyučovanie a tréning pod vedením skúsených pedagogických pracovníkov, učiteľov a trénerov. Cieľom je zdokonaľovať rozvoj a zvyšovanie športovej výkonnosti, ako aj zvládnutie nárokov stredoškolského štúdia. 

Učebné osnovy štátneho športového gymnázia sú takmer identické s osnovami klasického gymnázia. Vzhľadom k tomu, že počas dňa žiaci absolvujú dvojfázový tréning /pred začiatkom a po skončení vyučovania/, nie je v učebných osnovách zaradený predmet Telesná výchova. 

V rámci voliteľných predmetov je v osnovách zaradený predmet Základy športovej prípravy, v rámci ktorého získajú žiaci vedomosti z oblasti teórie a didaktiky športového tréningu. Po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky z tohto predmetu, príslušný športový zväz môže udeliť absolventovi školy najnižší kvalifikačný trénerský stupeň.

Známi a úspešní žiaci

Kontakt

Telefón: 02/43422595 - riaditeľ
02/43420305 - ústredňa
02/43425837 - fax
Adresa: Športové gymnázium
Ostredková 10
82102 Bratislava
Riaditeľ: Mgr. Vladimír Paulik
vladimir.paulik@sportgymba.sk