Navigácia

Preukaz žiaka ISIC u nás v škole

 • Pri využívaní zliav s preukazom žiaka ISIC/EURO<26 v cestovaní alebo v obchodoch a iných miestach je potrebné, aby na preukaze bola riadne umiestnená a originálnou fóliou prelepená fotografia držiteľa preukazu. Držiteľ musí byť na fotografii jednoznačne rozpoznateľný.

  Určite nestačí mať fotografiu len vloženú spolu s preukazom  do obalu.

  21.11.2014 10:41 | viac »
 • Pokiaľ chce žiak využívať zľavy ďalśí rok, musí si zakúpiť ročnú ISIC zľavovú nálepku. Aktuálny poplatok je 10 € s platnosťou do 9 mesiaca daného roka.
  Nálepky zabezpečuje: Mgr. Milan Kaman, kabinet č. 81, 3. poschodie 
  08.06.2015 10:27 | viac »
 • Na konci šk. roka (do 30.6. daného roka) je nutné predĺžiť platnosť čipu pre zľavu na dopravu.
  Viac na: prolongacia_ISIC_2015.pdf
  08.06.2015 10:22 | viac »
 • Každý žiak môže vlastniť iba jednu ISIC kartu s jedinečným číslom, preto pri strate/odcudzení sa vystaví za poplatok nová karta s rovnakým sériovým číslom.
  Objednávky zabezpečuje: Mgr. Milan Kaman, kabinet č. 81, 3. poschodie 
  08.06.2015 10:28 | viac »
 • Inštrukcie pre nových žiakov: ISIC_pre_novych_ziakov.pdf
  Treba
  vyplniť online dotazník pre žiaka a zaplatiť poplatok 20€ - doniesť presnú sumu do školy učiteľovi Kamanovi alebo na sekretaiát. ISIC na škole vybavuje: 
  Mgr. Milan Kaman, kabinet č. 81, 3. poschodie 

  11.09.2015 10:18 | viac »

Študentský preukaz ISIC

Preukaz žiaka ISIC zabezpečuje

Mgr. Milan Kaman

kabinet: č. 81, 3. poschodie