Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Malá
Učebňa 49
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Beláňová
Učebňa 77
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Matoušková
Učebňa 72
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Ondrejkovičová
Učebňa 58
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Božena Kováčová
Učebňa 41
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jaroslava KrasseltováCSc.
Učebňa 55
kvinta A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Pastirčáková
Učebňa 61
sexta A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beata Vašková
Učebňa 65
sekunda A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Augustínová
Učebňa 43
tercia A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Račková
Učebňa 64
oktáva A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Čičmancová
Učebňa 47
kvarta A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Gejdošová
Učebňa 73
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Danka Wolfová
Učebňa 74
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Talová
Učebňa 56
príma A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Hoppeová
Učebňa 75

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018