Navigácia

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 3.Q2018 s DPH 30.09.2018
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 2.Q2018 s DPH 30.06.2018
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 1.Q2018 s DPH 31.03.2018
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 4.Q s DPH 31.12.2017