Navigácia

Vyučujúci Klasifikácia Obsah učiva InternetVyučujúci


Drahí študenti,

vitajte na stránkach predmetu Nemecký jazyk.


Nájdete tu aktuálne informácie o našom predmete.
Naši učitelia majú možnosť tieto stránky online meniť takže môžete tu očakávať aktuálne a hlavne presné informácie.


                                                      

Zloženie predmetovej komisie NJ v šk. roku 2007 / 2008PhDr.     Krasseltová Jaroslava       trieda č.

Mgr.       Kulinová Miroslava             trieda č. 44      pacificca@gmail.com

PaedDr. Matoušková Zuzana          trieda č.

PaedDr. Ondrejkovičová Mária       trieda č.