Navigácia

Rozmiestnenie šatní Rozdelenie tried Kabinety

Rozmiestnenie šatní

 

Č.1           -           sekunda                                       -     p. Jana  Augustínová

 

Č.2          -            kvinta+ sexta                               - p. Helena Pastirčáková + p. Vašková

 

 

Č.3          -            oktáva                                         -    p. Silvia Čičmancová

 

 

Č.4          -            kvarta                                         -    p. Tatiana Gejdošová

 

 

Č.5          -            prima                                         -   p. Jana Hoppeová

 

 

Č.6          -            I.B                                             -    p. Dana Talová

 

 

Č.7          -            tercia                                         -    p. Zuzana Račková

 

 

Č.8          -           IV. A                                          -    p. Božena Kováčová

 

 

Č.9          -            I.A                                            -    p. Danka Wolfová

 

 

Č.10        -           II.A                                            -      p. Viera Malá    

 

 

Č.11        -            III.B                                          -    p. Mária  Ondrejkovičová

 

 

Č.12        -            IVI.B                                        -     p. Jaroslava Krasseltová

 

 

Č.13        -           III.A                                           -      p. Zuzana Matoušková

 

 

Č.14        -            II.B                                           -      p. Elena Beláňová