Navigácia

Konzultácie učiteľov pre žiakov

Podmienky

- aktívna práca počas riadnych vyučovacích hodín a ovládanie teórie
- v prípade absencie žiaka na hodinách je nutné doplniť si poznámky
- osobne alebo mailom si dohodnúť termín najneskôr 24 hod. vopred
- s menom a priezviskom oznámiť aj konkrétny problém
- priniesť si pomôcky (učebnicu, zošit, písacie potreby)

 

Beláňová Elena
štvrtok - 15.15 h

Bíľová Agnesa
utorok - 8.45 h

Čičmancová Silvia
streda - 15.15 h

Dolinská Eva
pondelok - 15.15 h

Gejdošová Tatiana
utorok - 8.30 h

Hoppeová Jana
pondelok - 8.50 h

Kováčová Božena
utorok - 15.15 h

Krasseltová Jaroslava
pondelok – 15.15 h

Lauermannová Margita
pondelok - 15.10 h

Lichtmanová Jana
utorok - 8.40

Malá Viera
streda - 8.40 h

Matoušková Zuzana
pondelok - 15.15 h

Ondrejkovičová Mária
utorok - 8.45 h

Opremčáková Linda
utorok - 8.50 h

Pastirčáková Helena
streda - 15.15 h

Račková Zuzana
streda - 8.40 h alebo 15.15 h

Svoboda Boris
pondelok - 15.15 h

Školárová Ľudmila
streda - 8.40 h

Talová Dana
utorok - 8.35 h

Vašková Beáta
streda - 8.35 h

Wolfová Dana
štvrtok - 15.15 h

Maráková Edita
streda - 15.15 h

Kaman Milan
utorok – 9.00 h