Navigácia

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti

na stiahnutie

za školský rok 2011/2012: sprava_VVC_2011-12.pdf

za školský rok 2012/2013: sprava_VVC_2012-13.pdf

za školský rok 2013/2014: sprava_VVC_2013-14.pdf

za školský rok 2014/2015: sprava_VVC_2014-15.pdf

za školský rok 2015/2016: sprava_VVC_2015-16.pdf

za školský rok 2016/2017: sprava_VVC_2016-17.pdf

za školský rok 2017/2018: sprava_VVC_2017-18.pdf