Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva RC180041SK Nájom a servis kopírky s DPH 19.11.2018 Sharp Buseness Systems Slovakia, s.r.o. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 5/2018 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 05.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 3.Q2018 s DPH 30.09.2018
Zmluva 2018/093 e-learningový preistor na ukladanie v LMS systéme 35,00 s DPH 19.09.2018 Teacher, s.r.o., Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2018/086117 Športová súťaž - atletika 300,00 s DPH 06.09.2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva Oprava sociálnych zariadení 21 391,84 s DPH 03.09.2018 SMM, s.r.o Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 2.Q2018 s DPH 30.06.2018
Zmluva OÚ-BA-OS3-2018/046184 Športová súťaž - atletika 600,00 s DPH 02.05.2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2018/046195 Športová súťaž - atletika 810,00 s DPH 10.04.2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2018/046197 Športová súťaž - atletika 810,00 s DPH 10.04.2018 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 1.Q2018 s DPH 31.03.2018
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 4.Q s DPH 31.12.2017
Zmluva 2018-2019 Dodatok k zmluve o elektrine s DPH 15.12.2017 ZSE Energia, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 6/2017 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 01.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 4/2017 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 31.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2017/077769 Športová súťaž - atletika 250,00 s DPH 16.08.2017 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2017/077785 Športová súťaž - atletika 430,00 s DPH 16.08.2017 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Objednávka 30 kontrola hydrantov, tlaková skúška PHP + správa do500 s DPH 15.07.2017 Flamecontrol s.r.o Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 29 materiálne vybavenie šj do500 s DPH 05.07.2017 GASTROREX Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 28 kontrola a servis zabezpečovacieho zariadenia 417,60 s DPH 03.07.2017 Elster AM Športové gymnázium Iveta Kajosová
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/153