Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva OBÚ - športová súťaž ATL- apríl 2015 s DPH 20.04.2015
Objednávka 51. oprava panvice s DPH 26.10.2016 ALVEX Športové gymnázium Iveta Kajosová
Zmluva 108/2016 Nájom a servisno-materiálové zabezpečenie zariadenia s DPH 14.12.2016 COPY PRINT Bratislava Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Faktúra 11/2016 faktúry s DPH 30.11.2016
Faktúra 12/2016 faktúry s DPH 30.12.2016
Objednávka 11. skrinky - 2 ks s DPH 28.01.2016 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení SR BA Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 12 obrusy na stoly v šj s DPH 24.01.2016 Texicop Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 16. servis vozidla BA 307 ES s DPH 10.02.2016 Autoservis Drgoň Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 27. overenie a justáž váh s DPH 16.04.2016 Peter Mikloško Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 28. preškolenie vodičov s DPH 10.05.2016 AUTOŠKOLA 1 Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 41. výmena pántov na sporáku s DPH 18.09.2016 Alvex Športové gymnázium Iveta Kajosová
Faktúra 1/2015 faktúry s DPH 30.01.2015
Objednávka 43. oprava chladiarenského zariadenia s DPH 20.09.2016 Štefan Pernecký Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 48. servis vozidla s DPH 04.10.2016 AUTOSERVIS Stanislav Drgoň Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 52. oprava kamerového systému školy s DPH 28.10.2016 ELSTER AM Športové gymnázium Iveta Kajosová
Zmluva 6300143195 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 06.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Objednávka 4 servis vozidla s DPH 19.01.2017 AUTOSERVIS Stanislav Drgoň Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 13. materiálne vybavenie šj s DPH 27.02.2017 GASTROREX Športové gymnázium Iveta Kajosová
Zmluva 18/2017 nájom a servisno-materiálové zabezpečenie zariadenia s DPH 14.03.2017 COPY PRINT Group, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Objednávka 20 výmena odpadovej hadice na ohrevnom pulte s DPH 10.04.2017 ALVEX Športové gymnázium Iveta Kajosová
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/153