Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 10. lavičky do šatní 220,00 s DPH 25.01.2016 3P slúži Vám Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 20 4 ks lavičky do šatní 450,00 s DPH 02.03.2016 3P slúži Vám Športové gymnázium Iveta Kajosová
Zmluva 3/2016 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 29.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 5/2018 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 05.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 2/2015 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 07.09.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 6/2017 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 01.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 4/2017 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 31.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 6300143195 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 06.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 2018-2019 Dodatok k zmluve o elektrine s DPH 15.12.2017 ZSE Energia, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva Dodatok k zmluve o elektrine s DPH 16.06.2015
Zmluva 2017 Dodatok k zmluve o elektrine s DPH 12.12.2016 ZSE Energia, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva RC180041SK Nájom a servis kopírky s DPH 19.11.2018 Sharp Buseness Systems Slovakia, s.r.o. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 108/2016 Nájom a servisno-materiálové zabezpečenie zariadenia s DPH 14.12.2016 COPY PRINT Bratislava Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OBÚ - športová súťaž ATL- apríl 2015 s DPH 20.04.2015
Zmluva Oprava sociálnych zariadení 21 391,84 s DPH 03.09.2018 SMM, s.r.o Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Objednávka 10/2 Ubytovanie a strava - LV 4123.- s DPH 20.02.2017 Horský hotel Minciar Športové gymnázium Iveta Kajosová
Zmluva 2016 Výmena podlahových krytín a dverí 66 354,73 s DPH 11.10.2016 SME europe, s.r.o Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 3.Q2018 s DPH 30.09.2018
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 2.Q2018 s DPH 30.06.2018
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 1.Q2018 s DPH 31.03.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/153