Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva OBÚ - športová súťaž ATL- apríl 2015 s DPH 20.04.2015
Faktúra 8/2016 faktúry s DPH 31.08.2016
Faktúra 5/2016 faktúry s DPH 31.05.2016
Faktúra 6/2016 faktúry s DPH 30.06.2016
Zmluva OÚ-BA-OS3-2016/083777 Športová súťaž - atletika 360,00 s DPH 22.09.2016 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 3/2016 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 29.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 2016 Výmena podlahových krytín a dverí 66 354,73 s DPH 11.10.2016 SME europe, s.r.o Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Faktúra 7/2016 faktúry s DPH 31.07.2016
Faktúra 9/2016 faktúry s DPH 30.09.2016
Faktúra 3/2016 faktúry s DPH 31.03.2016
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 3.Q2018 s DPH 30.09.2018
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 2.Q2018 s DPH 30.06.2018
Faktúra 11/2016 faktúry s DPH 30.11.2016
Faktúra 12/2016 faktúry s DPH 30.12.2016
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 1.Q2018 s DPH 31.03.2018
VO: Súhrná správa Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou 4.Q s DPH 31.12.2017
Faktúra 1/2015 faktúry s DPH 30.01.2015
Faktúra 4/2016 faktúry s DPH 30.04.2016
Faktúra 10/2016 faktúry s DPH 31.10.2016
Faktúra 2/2016 faktúry s DPH 29.02.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/153