Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva RC180041SK Nájom a servis kopírky s DPH 19.11.2018 Sharp Buseness Systems Slovakia, s.r.o. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 6300143195 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 06.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2017/077769 Športová súťaž - atletika 250,00 s DPH 16.08.2017 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2017/077785 Športová súťaž - atletika 430,00 s DPH 16.08.2017 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2016/083777 Športová súťaž - atletika 360,00 s DPH 22.09.2016 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 3/2016 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 29.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 2016 Výmena podlahových krytín a dverí 66 354,73 s DPH 11.10.2016 SME europe, s.r.o Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 4/2017 zmluva o odbere VŽP s DPH 28.12.2016 GLOBAL GREEN, s.r.o Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva Z201644763_Z stoly a stoličky do školskej jedálne 9 729,60 s DPH 07.12.2016 CHAIR, s.r.o Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2016/046552 Športová súťaž-atletika 800,00 s DPH 21.04.2016 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 2017 Dodatok k zmluve o elektrine s DPH 12.12.2016 ZSE Energia, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 108/2016 Nájom a servisno-materiálové zabezpečenie zariadenia s DPH 14.12.2016 COPY PRINT Bratislava Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 18/2017 nájom a servisno-materiálové zabezpečenie zariadenia s DPH 14.03.2017 COPY PRINT Group, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2017/039102 Športová súťaž - atletika 660,00 s DPH 24.03.2017 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2017/039113 Športová súťaž - atletika 750,00 s DPH 24.03.2017 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2017/039112 Športová súťaž - atletika 810,00 s DPH 24.03.2017 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 4/2017 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 31.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva Z201631814 Z školský nábytok - stoličky, stoly 18 404,50 s DPH 14.10.2016 Lucia Hucíková - Školáčik Majo Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva OÚ-BA-OS3-2016/042791 športová súťaž - hádzaná 280,00 s DPH 11.04.2016 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
Zmluva 2018/093 e-learningový preistor na ukladanie v LMS systéme 35,00 s DPH 19.09.2018 Teacher, s.r.o., Športové gymnázium Mgr. Vladimír Paulik riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/153