Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva OBÚ - športová súťaž ATL- apríl 2015 s DPH 20.04.2015
Objednávka 56. seminár 27,00 s DPH 11.11.2016 EDOS-SMART Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 5. vyhotovenie poštových poukážok 99,00 s DPH 20.01.2017 Duprint Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 4 servis vozidla s DPH 19.01.2017 AUTOSERVIS Stanislav Drgoň Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 3. lavičky do šatne 456.- s DPH 19.01.2017 3P Slúži Vám Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 2. oprava plynového potrubia v šj 589,50 s DPH 11.01.2017 HOMOLA Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 1. čistenie obrusov v šj do92 s DPH 10.01.2017 MA DEVELOPMENT Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 9. seminár 60,00 s DPH 12.01.2016 VEMA Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 1. čistenie kanalizácie do124.06 s DPH 04.01.2016 EKO-SALMO Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 10. lavičky do šatní 220,00 s DPH 25.01.2016 3P slúži Vám Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 62. regulátor tlaku plynu 4 524.12 s DPH 14.12.2016 VEMAPOS Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 61. materiálne vybavenie šj 630,00 s DPH 08.12.2016 GASTROREX Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 60. čistiace prostriedky - škola 1 050.00 s DPH 02.12.2016 ANAJ Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 59. prístroj na detekciu CO, školenie 275,00 s DPH 02.12.2016 TPZ Prvá Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 58. oprava plynovej panvice 62,00 s DPH 01.12.2016 ALVEX Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 57. lavičky do šatní 684,00 s DPH 28.11.2016 3P Slúži Vám Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 55. prečistenie potrubia vysokotlakovým zariadením 1 000.00 s DPH 28.10.2016 KANAL MPS Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 7. výroba siel na stoly do šj 182,40 s DPH 23.01.2017 Sklenárstvo Kráľovič Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 46. čistiaci prostriedok do umývačky 271,00 s DPH 29.09.2016 TOP PARTNER Športové gymnázium Iveta Kajosová
Objednávka 40. keramické tabule - 2 ks 1 200.00 s DPH 12.09.2016 ANAJ Športové gymnázium Iveta Kajosová
zobrazené záznamy: 1-20/142