Navigácia

Zoznam tried

Názov
III.A Triedny učiteľ Mgr. Viera Malá
Učebňa 49
III.B Triedny učiteľ Mgr. Elena Beláňová
Učebňa 77
IV.A Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Matoušková
Učebňa 72
IV.B Triedny učiteľ PaedDr. Mária Ondrejkovičová
Učebňa 58
sexta A Triedny učiteľ Mgr. Helena Pastirčáková
Učebňa 61
septima A Triedny učiteľ Mgr. Beata Vašková
Učebňa 65
tercia A Triedny učiteľ PaedDr. Jana Augustínová
Učebňa 43
kvarta A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Račková
Učebňa 64
kvinta A Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Gejdošová
Učebňa 73
I.A Triedny učiteľ Mgr. Silvia Čičmancová
I.B Triedny učiteľ PhDr. Jaroslava KrasseltováCSc.
príma A Triedny učiteľ Mgr. Božena Kováčová
II.A Triedny učiteľ RNDr. Danka Wolfová
Učebňa 74
II.B Triedny učiteľ Mgr. Dana Talová
Učebňa 56
sekunda A Triedny učiteľ PaedDr. Jana Hoppeová
Učebňa 75

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.08.2018