Navigácia

Maturity › Maturitná komisia

Komisia: anglický jazyk anglický jazyk

Predseda: Mgr. Tatiana Valachovičová
Skúšajúci: Mgr. Zuzana Račková, Mgr. Agnesa Biľová

© aScAgenda 2018.0.1096 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018