Navigácia

Maturity › Maturitná komisia

Komisia: anglický jazyk anglický jazyk

Predseda: Mgr. Katarína Labašová
Skúšajúci: Mgr. Zuzana Račková, Mgr. Agnesa Biľová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018