Navigácia

Maturity › Maturitná komisia

Komisia: občianská náuka občianská náuka

Predseda: Mgr. Gabriela Bajzová
Skúšajúci: Mgr. Tatiana Gejdošová, PhDr. Jaroslava KrasseltováCSc.

© aScAgenda 2018.0.1096 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018