Navigácia

Zoznam tried › Trieda septima A

Zoznamy žiakov: III.AIII.BIV.AIV.Bsexta Aseptima Atercia Akvarta Akvinta AI.AI.Bpríma AII.AII.Bsekunda A
Triedny učiteľ: Mgr. Beata Vašková
Zástupca: RNDr. Eva Dolinská
Učebňa: 65
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Igor Črijepok
3    Nina Geršiová
7    Filip Knoška
8    Marko Kozánek
9    Ján Krošlák
13    Sofia Milatová
14    Daniel Móder
16    Marian Mudrik
17    Lucia Pejchalová
18    Gerhardt Pohl
20    Peter Šimončič
21    Bibiána Tvrdoňová
22    Katarína Zváčová
23    Maroš Luža
30    Matúš Mader

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019