Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: II.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.Bkvinta Asexta Asekunda Atercia Aoktáva Akvarta AI.AI.Bpríma A
Triedny učiteľ: PhDr. Jaroslava KrasseltováCSc.
Zástupca: Mgr. Agnesa Biľová
Učebňa: 55
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Vincent Botlo
8    Andrej Heriban
12    Ľubomír Chudík
13    Lucia Ištocyová
14    Tatiana Ištocyová
16    Islam Kertanti
18    Romana Košecká
19    Linda Lomjanská
21    Kevin Orth
24    Filip Šimora
26    Dominika Valovičová
27    Dávid Varga
29    Martin Potisk
38    David Weiss
39    David Hrnčár
42    Rostislav Prokop

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018