Navigácia

Zoznam tried › Trieda kvarta A

Zoznamy žiakov: III.AIII.BIV.AIV.Bsexta Aseptima Atercia Akvarta Akvinta AI.AI.Bpríma AII.AII.Bsekunda A
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Račková
Zástupca: RNDr. Eva Dolinská
Učebňa: 64
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Denis Cinger
3    Miroslava Cisárová
4    Michal Darovec
5    Dominik Janoška
6    Sarah Kekeliová
7    Rebecca Michaela Kollárová
8    Erik Kozánek
10    Sofia Krchňáková
11    Jakub Krošlák
12    Dávid Magyarics
14    Nikola Moravcová
15    Katarína Mydlová
16    Matej Nemčovič
17    Samuel Pilát
18    Marianna Poništová
19    Filip Prokaj
20    Richard Rusnák
21    Tomáš Straka
22    Natália Šoltésová
23    Patrik Štepka
24    Branislav Števaňák
27    Bibiana Zemanová
29    Kristína Pőtheová
30    Viktória Trenčanská
35    Sebastián Zvara

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019