Navigácia

Zoznam tried › Trieda tercia A

Zoznamy žiakov: III.AIII.BIV.AIV.Bsexta Aseptima Atercia Akvarta Akvinta AI.AI.Bpríma AII.AII.Bsekunda A
Triedny učiteľ: PaedDr. Jana Augustínová
Zástupca: RNDr. Eva Dolinská
Učebňa: 43
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 19 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Roman Achberger
2    Matthew Godfred Aidi
3    Richard Baďura
4    Kristína Bartalová
6    František Dej
7    Matúš Derčalík
8    Zuzana Dinušová
9    Lujza Gavaldová
11    Hugo Hos
12    Adam Ilgo
13    Adam Jakšík
14    David Jakšík
15    Juraj Jankovič
16    Timotej Klačko
17    Michal Kocian
18    Michaela Košťálová
19    Martin Lachkovič
20    Max Mikuláš Macháč
22    Sara Meszárošová
23    Andrej Mikoláš
24    Jakub Popík
25    Viktoria Šárkányová
26    Erik Šemelák
27    Matej Škerlec
28    Timotej Štefánik

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019