Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: III.AIII.BIV.AIV.Bsexta Aseptima Atercia Akvarta Akvinta AI.AI.Bpríma AII.AII.Bsekunda A
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Malá
Zástupca: Mgr. Ľudmila Školárová
Učebňa: 49
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Babka
2    Samuel Baláž
3    Adam Bujna
4    Filip Drgoňa
5    Daniel Floriš
6    Dominika Fučíková
9    Adam Hilek
10    Jakub Kaňovič
14    Lenka Kvasnová
15    Richard Mader
18    Filip Nagy
21    Dominik Polakovič
22    Adam Rusnák
24    Nikoletta Semanová
26    Viktória Strýčková
30    Miroslav Vallo
31    Ivan Žiga
35    Michal Slezák
37    Dominik Dohnanský
45    Samuel Orság
60    Filip Novotka
61    Katrin Trebichavská

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019