Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: II.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.Bkvinta Asexta Asekunda Atercia Aoktáva Akvarta AI.AI.Bpríma A
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Malá
Zástupca: Mgr. Ľudmila Školárová
Učebňa: 49
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Babka
2    Samuel Baláž
3    Adam Bujna
4    Filip Drgoňa
5    Daniel Floriš
6    Dominika Fučíková
9    Adam Hilek
10    Jakub Kaňovič
14    Lenka Kvasnová
15    Richard Mader
21    Dominik Polakovič
22    Adam Rusnák
24    Nikoletta Semanová
26    Viktória Strýčková
30    Miroslav Vallo
31    Ivan Žiga
32    Viktor Vondryska
35    Michal Slezák
37    Dominik Dohnanský
40    Tauke Turebekov
45    Samuel Orság
50    Karolína Balážiková

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018