Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: III.AIII.BIV.AIV.Bsexta Aseptima Atercia Akvarta Akvinta AI.AI.Bpríma AII.AII.Bsekunda A
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Malá
Zástupca: Mgr. Ľudmila Školárová
Učebňa: 49
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 7
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Vincent Botlo
0    Dalgat Gadzhiev
0    Viktória Kanichová
0    Rostislav Prokop
0    Rebecca Šrámková
1    Patrik Babka
2    Samuel Baláž
3    Adam Bujna
4    Filip Drgoňa
5    Daniel Floriš
6    Dominika Fučíková
9    Adam Hilek
10    Jakub Kaňovič
14    Lenka Kvasnová
15    Richard Mader
18    Filip Nagy
21    Dominik Polakovič
22    Adam Rusnák
24    Nikoletta Semanová
26    Viktória Strýčková
30    Miroslav Vallo
31    Ivan Žiga
32    Viktor Vondryska
35    Michal Slezák
37    Dominik Dohnanský
45    Samuel Orság
50    Karolína Balážiková

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.08.2018