Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: II.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.Bkvinta Asexta Asekunda Atercia Aoktáva Akvarta AI.AI.Bpríma A
Triedny učiteľ: RNDr. Danka Wolfová
Zástupca: Mgr. Milan Kaman
Učebňa: 74
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 21 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Bartoš
2    Filip Cesnak
3    Dominika Csölleová
4    Bruno Galovič
6    Erik Havlas
7    Nicol Hladíková
10    Marco Hupka
11    Ting Ting Terezka Chen
14    Jakub Kolenič
15    Michal Koller
16    Šimon Ondrej Krechňák
17    Tomáš Kulík
19    Gabriel Nagy
20    Adam Palacka
21    Jakub Paštinský
22    Ján Puškár
23    Samuel Rentka
25    Alex Seidler
26    Filip Szetei
28    Sára Švajdlenková
29    Adam Tučný
30    Ľuboš Uhlár
31    Viktor Žilinský
35    Daniel Gemeiner
38    Marko Vranský

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018