Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: III.AIII.BIV.AIV.Bsexta Aseptima Atercia Akvarta Akvinta AI.AI.Bpríma AII.AII.Bsekunda A
Triedny učiteľ: RNDr. Danka Wolfová
Zástupca: Mgr. Milan Kaman
Učebňa: 74
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 24 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Bartoš
2    Filip Cesnak
4    Bruno Galovič
6    Erik Havlas
7    Nicol Hladíková
10    Marco Hupka
11    Ting Ting Terezka Chen
14    Jakub Kolenič
15    Michal Koller
16    Šimon Ondrej Krechňák
17    Tomáš Kulík
19    Gabriel Nagy
20    Adam Palacka
21    Jakub Paštinský
22    Ján Puškár
23    Samuel Rentka
25    Alex Seidler
26    Filip Szetei
28    Sára Švajdlenková
29    Adam Tučný
30    Ľuboš Uhlár
31    Viktor Žilinský
35    Daniel Gemeiner
38    Marko Vranský
39    Martina Bartolčičová
40    Diana Kurbaka
41    Oliver Kováč
44    Tomáš Pavelka

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019