Navigácia

Vysoké školy - informácie o štúdiu

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta telesnej výchovy a športu

PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium)

podmienky_FTVS_UK_2015-16.pdf