Navigácia

Uznané kredity pedagógov

Riaditeľ školy na základe § 47a ods. 13 zákona č. 390/ 2011 Z.z. zverejňuje informácie o uznaných kreditoch pedagogických zamestnancov:

Kredity.xlsx