Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Vladimír Paulik Pau Rozvrh
Riaditeľ
vladimir.paulik@sportgymba.sk
 
 
RNDr. Edita Maraková Mk Rozvrh
Zástupkyňa
marakova@sportgymba.sk
 
 
PaedDr. Zuzana Matoušková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: IV.A
zuzana.matouskova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Karol Mikuška, PhD. Mi Rozvrh
Zástupca
karol.mikuska@sportgymba.sk
 
 
RNDr. Danka Wolfová Wo Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.A
dana.wolfova@sportgymba.sk
 
 
PaedDr. Jana Augustínová Učiteľka
 
 
PaedDr. Jana Augustínová Ag Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia A
janamastesova@gmail.com
 
 
PhDr. Attila Balog Bg Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.B
balogatti@hotmail.com
 
 
Mgr. Elena Beláňová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
belanova.elenka@gmail.com
 
 
Mgr. Agnesa Biľová Rozvrh
Učiteľka
agnesa.bilova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Silvia Čičmancová Či Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
silvia.cicmancova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Miroslava Doležalová Dl Učiteľka
miroslava.dolezalova@sportgymba.sk
 
 
RNDr. Eva Dolinská Do Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: kvarta A
Zástupca v triede: septima A
Zástupca v triede: tercia A
eva.dolinska@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Tatiana Gejdošová Ge Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta A
tatiana.gejdosova@sportgymba.sk
 
 
PaedDr. Jana Hoppeová Hp Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda A
hoppeova@gmail.com
 
 
Mgr. Milan Kaman Km Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
milan.kaman@hotmail.com
 
 
Mgr. Božena Kováčová Rozvrh
Triedna učiteľka: príma A
bozena.kovacova@sportgymba.sk
 
 
PhDr. Jaroslava Krasseltová, CSc. Ks Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
jaroslava.krasseltova@sportgymba.sk
 
 
PaedDr. Margita Lauermannová La Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
margita.lauermannova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Viera Malá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Viera.Mala@sportgymba.sk
 
 
PaedDr. Mária Ondrejkovičová On Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
maria.ondrejkovicova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Helena Pastirčáková Pa Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta A
helena.pastircakova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Zuzana Račková Ra Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
sportgymba@gmail.com
 
 
Mgr. Boris Svoboda Sv Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: kvinta A
Zástupca v triede: sekunda A
Zástupca v triede: sexta A
boris.svoboda@sportgymba.sk
 
 
PaedDr. Erik Špaňo Šp Rozvrh
Učiteľ
Erik.Spano@seznam.cz
 
 
Mgr. Dana Talová Ta Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
dana.talova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Beata Vašková Va Rozvrh
Triedna učiteľka: septima A
beata.vaskova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Jozef Gerboc Ger Tréner
jozef.gerboc@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Gabriela Hanuláková Ha Trénerka
gabriela.hanulakova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Peter Kostka Tréner
 
 
Mgr. Jozef Krnáč Krn Tréner
jozef.krnac@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Michal Matušov, PhD. Mt Tréner
matusovsvk@gmail.com
 
 
PaedDr. Nadežda Miklošová Mik Trénerka
nadezda.miklosova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Katarína Paláriková Pl Trénerka
katarina.palarikova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Jozef Pelikan Pn Tréner
jozef.pelikan@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Alexandra Péterová Pet Trénerka
peterova.alexandra@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Podhorná Po Trénerka
evapodhorna@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Revayová Re Trénerka
elena.revayova@sportgymba.sk
 
 
Mgr. Agata Strzelczyk Trénerka
agatastrzelczyk89@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Zvalo MA Tréner
martin.zvalo@sportgymba.sk

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019